Usługi przeciwpożarowe

oddymianie wiatrakiemOferujemy szeroki wachlarz usług przeciwpożarowych. Przeprowadzamy audyty przeciwpożarowe, wykonujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, przeprowadzamy próbne ewakuacje, przygotowujemy budynki do odbioru przez PSP, a także prowadzimy teoretyczne i praktyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.

 

Audyty przeciwpożarowe

Audyt przeciwpożarowy to analiza bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Audyt ma na celu obiektywne stwierdzenie faktycznego stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz wskazanie nieprawidłowości względem obowiązujących przepisów. Analiza bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzana jest przez inżynierów pożarnictwa stanowiących kadrę naszej firmy. Po zakończonym  audycie tworzony jest przejrzysty protokół wskazujący wszelkie niezgodności oraz wskazówki, które pozwolą je usunąć lub dostosować do aktualnych przepisów i tym samym znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku.

 

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym

Przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego administratora obiektu. Czynności określone w art. 4.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów, którzy z należytym zaangażowaniem będą wypełniali wymagania określone we wspomnianej ustawie.

 

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który mają obowiązek zapewnić oraz wdrożyć właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, użytkowanych jako obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowe oraz inwentarskie. Zgodnie z §6.8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów lub ich części, w których:

  • występuje strefa zagrożenia wybuchem,
  • kubatura brutto budynku innego niż inwentarski lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji raz na 2 lata lub po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

znak ewakuacjiPróbna  ewakuacja

Przepisy nakładają na właścicieli, zarządców lub administratorów obiektów obowiązek przeprowadzenia próbnej ewakuacji w przypadkach opisanych w §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Prawidłowa ewakuacja z budynku jest zagadnieniem bardziej złożonym niż mogłoby się wydawać. Nasz zespół przeprowadzi szkolenie, które pozwoli zdobyć podstawową wiedzę na temat skutecznej ewakuacji, dzięki czemu sprawne opuszczenie obiektu z zachowaniem odpowiednich zasad nie będzie już problemem dla jego użytkowników.

 

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP

Przygotowujesz się do zakończenia inwestycji i chciałbyś rozpocząć użytkowanie obiektu, do tego konieczny jest odbiór przez Państwową Straż Pożarną. Nie wiesz czego się spodziewać na takiej kontroli oraz jak się do niej przygotować? Zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą przygotować potrzebne dokumenty oraz zweryfikują obiekt pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

 

mężczyzna gaszący pożarSzkolenia przeciwpożarowe

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy w zakresie szkoleń przeciwpożarowych. Prowadzimy szkolenia w formie teoretycznej i praktycznej. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy mają doświadczenia z prowadzeniem działań ratowniczo gaśniczych, dzięki czemu przeprowadzone szkolenia są podparte praktycznymi wskazówkami, co czyni je ciekawszymi i skuteczniejszymi. Przygotowując się do szkolenia, analizujemy zagrożenia występujące w danym obiekcie i przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest główną częścią szkolenia.